Osobné ochranné pracovné prostriedky

V živote sa vyskytujú pracovné činnosti, ktoré nielen pre zamestnancov, ale aj pre zamestnávateľov predstavujú riziko ľahkého, alebo vážneho poškodenia zdravia, v ojedinelých prípadoch aj úmrtia.

V záujme vyhnutia sa ujme na zdraví a taktiež ochrany majetku je potrebné neustále vykonávať príslušné opatrenia. Výsledkom týchto opatrení sú primerané pracovné podmienky.

Primerané pracovné podmienky nám dopomáhajú predchádzať ohrozujúcim situáciám a prispievajú ku skvalitneniu pracovného výkonu.

Ponúkame kompletný program OOPP určený pre:

  • výrobné závody,
  • chemické podniky,
  • dopravné podniky,
  • stavebníctvo,
  • lesné hospodárstvo,
  • elektrárenský a elektrotechnický priemysel,
  • armádu,
  • požiarnu ochranu,
  • civilnú ochranu,
  • športové obchody a podobne...

Katalógy na stiahnutie:

Wrangler jar-jeseň 2018

Imidžové pracovné odevy

Wrangler, kolekcia jar/jeseň 2018
(PDF, 65 MB)

Kontaktná adresa

KoHa pro s.r.o.

Zvolenská cesta 63/B

974 05 Banská Bystrica

+421 918 613 198

+421 917 683 117

info@kohapro.sk

kohapro@kohapro.sk

vodostop@kohapro.sk

Fakturačné údaje

KoHa pro s.r.o.

Zvolenská cesta 63/B

974 05 Banská Bystrica

IČO: 47051141

DIČ: 2023727882

IČDPH: SK2023727882

Obchodný register: Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka: 23938/S