Vodostop

Hlavnou funkciou systému Vodostop je ochrana nehnuteľnosti pred vytopením v dôsledku havárie na vodovodnom rozvode. Pre tieto účely Vodostop využíva sledovanie okamžitého prietoku a sledovanie objemuvody odobratej bez prerušenia. Akonáhle jeden z ukazovateľov prekročí užívateľom nastavený limit, Vodostopautomaticky uzavrie ventil na prívode vody a zabráni tak vzniku ďalších škôd, ktoré by pritekajúca voda spôsobila. Vodostop umožňuje súčasne kontrolovať prietok studenej aj teplej vody.

Kontaktujte nás pre viac informácií:

vodostop@kohapro.sk

Vlastnosti:

 • chráni nehnuteľnosť pred škodami pri havárii vodovodných rozvodov,
 • detekuje dlhodobé úniky vody (napr. pretekajúca voda na toalete),
 • nebráni v bežnej prevádzke nehnuteľnosti,
 • funkcia blokovania ochrany pri očakávaných veľkých odberoch (napr. napustenie bazénu),
 • nízka spotreba,
 • GSM modul pre odoslanie varovnej SMS,
 • možnosť umiestenia vodomeru a ventilu (24V) do vodomernej šachty,
 • dokáže kontrolovať dva prívody (studená a teplá voda),
 • možnosť ochrany aj v kritickej dobe (noc, víkendy, prázdniny),
 • jednoduchá obsluha,
 • jednoduchá inštalácia, ktorú zvládne Váš inštalatér a elektrikár.

Pozrite si názorné animácie:

Pokazená práčka

Pretečená vaňa

Netesniace ventily

Kontaktná adresa

KoHa pro s.r.o.

Zvolenská cesta 63/B

974 05 Banská Bystrica

+421 918 613 198

+421 917 683 117

info@kohapro.sk

kohapro@kohapro.sk

vodostop@kohapro.sk

Fakturačné údaje

KoHa pro s.r.o.

Zvolenská cesta 63/B

974 05 Banská Bystrica

IČO: 47051141

DIČ: 2023727882

IČDPH: SK2023727882

Obchodný register: Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka: 23938/S